List of archives

RISM Siglum Town Title
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
Kraków Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie
Archiwum i Biblioteka Kapituły Katedralnej w Łowiczu
Kraków Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie
Kraków Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
Biblioteka Klasztoru oo Franciszkanów we Wschowie
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Żarnowiec Klasztor ss. Benedyktynek w Żarnowcu
Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu
Łódź Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
Muzeum Diecezjalne w Opolu
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – Zamek w Dzikowie
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Muzeum OO. Bernardynów w Leżajsku
Muzeum Parafialne w Łasku
Muzeum Powiatowe w Nysie
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. Sebastiana Fabiana Klonowicza
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu
Kraków Zamek Królewski na Wawelu
D-B Berlin Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
PL-Cb Cieszyn Książnica Cieszyńska
PL-CZ Częstochowa Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
PL-CZ Częstochowa Biblioteka i Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze
PL-CZERs Czerwińsk Biblioteka Zgromadzenia Zakonnego OO. Salezjanów w Czerwińsku
PL-Ep Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
PL-GD Gdańsk Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska
PL-GNd Gniezno Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
PL-In Imbramowice Biblioteka Klasztoru ss. Norbertanek w Imbramowicach
PL-KA Biblioteka Śląska
PL-KAs Kalisz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
PL-Kb Kraków Biblioteka Klasztoru OO. Bernardynów p. w. św. Bernarda ze Sieny w Krakowie
PL-Kc Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich
PL-Kd Kraków Biblioteka Studium OO. Dominikanów. Archiwum Prowincji OO. Dominikanów w Krakowie
PL-KIk Kielce Biblioteka Kapituły Katedralnej w Kielcach
PL-Kj Kraków Biblioteka Jagiellońska
PL-Kk Kraków Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej
PL-Kkar Kraków Klasztor OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie
PL-Kklar Kraków Zbiory Klasztoru SS. Klarysek w Krakowie
PL-Kkr Kraków Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich. Archiwum i Biblioteka
PL-Kl Kielce Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
PL-Kn Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii
PL-Kn Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel
PL-Knor Kraków Zbiory Klasztoru SS. Norbertanek na Zwierzyńcu
PL-KÓ Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
PL-Kp Kraków Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
PL-KŁmzk Muzeum Ziemi Kłodzkiej
PL-LdA Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi
PL-Lk Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
PL-Ls Biblioteka Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie
PL-Lw Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
PL-MO Kraków Archiwum i Biblioteka cystersów w Mogile
PL-Od Archiwum Archidiecezjalne Warmińskiej w Olsztynie
PL-OPsm Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
PL-Osem Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie
PL-Pa Poznań Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
PL-PE Pelplin Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie
PL-PŁp Płock Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
PL-PŁsem Płock Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku
PL-S Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
PL-SA Sandomierz Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
PL-SAk Sandomierz Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu
PL-SAm Sandomierz Diecezjalne Muzeum Sandomierskie
PL-Sap Archiwum Państwowe w Szczecinie
PL-STAb Staniątki Biblioteka Opactwa Sióstr Benedyktynek p. w. św. Wojciecha
PL-STk Stary Sącz Zbiory Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu
PL-SZCZcys Szczyrzyc Biblioteka Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu
PL-TAm Tarnów Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
PL-TAsd Tarnów Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
PL-TYNben Kraków Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu
PL-Wagad Warszawa Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
PL-Was Warszawa Biblioteka Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej
PL-Wm Warszawa Muzeum Narodowe w Warszawie
PL-Wn Warszawa Biblioteka Narodowa
PL-WRap Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu
PL-WRk Wrocław Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu
PL-WRmn Wrocław Muzeum Narodowe we Wrocławiu
PL-WRu Wrocław Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
PL-WRzno Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
PL-WŁs Włocławek Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich we Włocławku
PL-ZGap Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
PL-ZGwmb Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze