Biblioteka Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu

Town: 
RISM Siglum: 
PL-SZCZcys