Biblioteka Narodowa w Warszawie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-WaN