Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Town: 
RISM Siglum: 
PL-WRzno