Klasztor OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Kkar