Biblioteka Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

RISM Siglum: 
PL-Ls