Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich. Archiwum i Biblioteka

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Kkr