Biblioteka Klasztoru OO. Bernardynów p. w. św. Bernarda ze Sieny w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Kb