Biblioteka Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-KrB