Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Town: 
RISM Siglum: 
PL-PŁp