Biblioteka Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Town: 
RISM Siglum: 
PL-STAb