Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Town: 
RISM Siglum: 
PL-WRap