Archiwum Państwowe w Szczecinie

RISM Siglum: 
PL-Sap