Biblioteka Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Was