Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

RISM Siglum: 
PL-S