Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich we Włocławku

RISM Siglum: 
PL-WŁs