Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku

RISM Siglum: 
PL-WłS