Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

RISM Siglum: 
PL-Lw