Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie