Zbiory Klasztoru SS. Klarysek w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Kklar