Biblioteka Studium OO. Dominikanów. Archiwum Prowincji OO. Dominikanów w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Kd