Archiwum i Biblioteka Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-KrD