Zbiory Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu

RISM Siglum: 
PL-STk