Biblioteka Klasztoru św. Kingi pp. Klarysek w Starym Sączu

RISM Siglum: 
PL-StKl