Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Town: 
RISM Siglum: 
PL-Wagad