[PL-WaN Akc. 10810] Graduał opata tynieckiego Mścisława