Archiwum i Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku

Town: 
RISM Siglum: 
PL-PłS